Fibocom GPS

GTS-4E-60

Odbiornik GPS w technologii SMD oparty na technologii SIRF-4. Przeznaczony do urządzeń o małych wymiarach i wymagających małego poboru prądu.
Odbiornik 48-kanałowy o dużej czułości szybkim czasie akwizycji i odporności na zakłócenia.
Bezpłatny program evaluacyjny pozwala na szybkie wdrożenie odbiornika do produkcji.
Odbiornik GTS-4E-60 posiada tylko interfejs UART.
Odbiornik GTS-4E-70 posiada tylko interfejs SPI.